Off-Grid solarni sistemi

Off-Grid sistem podrazumeva sistem koji radi samostalno, nezavisno, u poređenju sa sistemom koji mora biti priključen na javnu električnu mrežu da bi radio. U Off-Grid sistemu imamo samo onoliko energije koliko mi sami proizvedemo, a tu energiju možemo (za sada) da skladištimo u akumulatorima i odatle da je koristimo.


Kako se gradi jedan Off-Grid solarni sistem?


Glavne komponente sistema su:


-solarni paneli
-elektronika za punjenje akumulatora (često je ugerađen u pretvarač)
-akumulator
-inverter/pretvarač (ako koristimo naizmenični napon)

Off-Grid solarni sistem


Solarni paneli proizvode energiju. Proizvedena energija se skladišti putem elektronike za punjenje akumulatora u akumulatorima. Iz akumulatora možemo trošiti energiju na više načina. Ako su u pitanju manji sistemi često se dešava da ne upotrebljavamo regulator jer se radi o jednostavnom i malom potrošaču. Ako ovakvi sistemi rade na 12 ili 24V napona, onda jedna bolja elektronika za punjenje preusmerava naš sistem, štiteći potrošače, samog sebe kao i akumulatore od štetnih opterećenja.


Ako se koriste tradicionalne utičnice za potrošnju, moramo obezbediti napon od 230V. Za ovo je već potreban pretvarač/inverter. Postoje jeftiniji i skuplji aparati. Pri izboru moramo uzeti u obzir potrošnju. Mnogi električni aparati moraju da dobijaju sinusoidni napon, inače će se pokvariti. Kod jako jeftinih regulatora njihov znak često uopšte nije sinusoidan, već oblik trapeze ili znak testere, koji nije uvek pogodan za snabdevanje energijom, na primer, električni motori mogu pregoreti.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs