Opcionalni uređaji On-Grid sistema


Osim glavnih delova solarnih sistema nije potrebno ništa više da bi jedan On-Grid solarni sistem dobro radio. Ali mogu se pojaviti dalje potrebe koje se mogu zadovoljiti opcionalnim uređajima, koje nisu vitalni delovi sistema, ali sa njima npr. možete pratiti rad elektrane.

 

SMA SunnyBeam: uređaj za prećenje rada SMA invertera           SMA Sunny Webbox                Programi za prećenje rada SMA invertera


Na primer, postoji mogućnost da se postavi jedan displej unutar kuće bilo gde. Nije reč o običnom displeju, reč je o uređaju koji je sposoban da grafički prikaže, obračuna, zapamti informacije, uštede, potrošnju tokom dužeg vremenskog perioda. Možemo uraditi i to da naš solarni sistem pratimo i putem interneta bilo gde i bilo kada. Možemo imati uvid u svaki podatak putem odličnog softvera. Grafički prikazi dijagrama o proizvedenoj, potrošenoj energiji, ušteđenim itd. Sa ovakvim uređajima možemo imati svaki dan spremne informacije o radu vašeg solarnog sistema, možemo da pratimo koliko smo novca uštedeli i koliko smo zagadili okolinu.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs