O solarnim sistemima...

Pretvarač / Inverter

Inverter je srce solarnog sistema koji je priključen na mrežu: pomoću njega možemo jednosmernu struju (DC) da pretvaramo u naizmeničnu (AC) koja je potrebna da se pokrenu naše uređaje.


Na gornjim slikama prikazani su regulatori vodećih svetskih proizvođača. Regulatore uglavnom montiramo u garaži, podrumu, kotlarnicama, na dobro provetrene tavane, a moguće je ih postaviti i na otvoren prostoru.

Glavne funkcije mrežnih pretvarača:


-    Jednosmernu struju koju je proizveo solarni sistem pretvara u naizmeničnu struju
-    Ima bezbedonosne funkcije, naizmeničnu struju sinhronizuje prema vrednostima električne mreže
-    Prikazuje količinu proizvedene struje, pomoću monitoringa postoji mogućnost praćenja informacija o proizvodnji struje na računaru


Kako izabrati odgovarajući pretvarač?


Monofazne pretvarače postavljamo kod manjih sistema (porodične kuće), a kod velikih sistema stavljaju se trofazni regulatori. Elektrane, sa stotina kilovata, funkcionišu na srednji napon i pomoću transformatora. Snagu invertera određuje ukupna snaga solarnih panela koji se žele ugraditi. Kvalitetni regulatori pokreću se od 2 kW. Postoje i manji regulatori od ovog, ali može se reći da što je manji regulator to je veća cena potrošnje koja se odnosi na 1kW.

 

SMA inverteri   Fronius inverteri

Nastavi sa čitanjem

Kako projektovati Off-Grid solarni sistem?

Ukoliko želimo sistem koji će zadovoljavati naše potrebe onda taj sistem treba tako i da projektujemo. Kod projektovanja Off-Grid sistema takođe treba da pođemo od potrošnje električne energije. Kada znamo kakva nam je potrošnja, koliki je njihov zbir, koliko dugo ih koristimo i tačno kada, onda već imamo polaznu tačku za kalkulisanje.


Ako saberemo potrošače sa danima u kojima najviše trošimo električnu energiju dobićemo koliko kWh trošimo. Treba da znamo koliko dana želimo da koristimo rezerve (ukoliko tu količinu želimo da iskoristimo onim danima kada sunce ne sija (npr. 3 dana)). Treba pomnožiti očekivanu potrošnju energije sa brojem dana kada koristimo rezerve. Toliko energije želimo da potrošimo ali moramo da računamo više, jer treba uzeti u obzir eventualne gubitke (problemi sa odvodom, problemi sa punjenjem akumulatora). Akumulatori će imati duži životni vek ako se ne isprazne u potpunosti. Elektronike ovo imaju u vidu i dozvoljavaju pražnjenje akumulatora do određenog procenta. Akumulator bi trebalo da se meri prema navedenim uslovima. Potrošnju smo dobili u Wh, a kapacitet akumulatora možemo izračunati tako što napon u akumulatoru pomnožimo sa kapacitetom datom u A/h. Dobijeni rezultat treba da pomnožimo sa brojem akumulatora. Tako dobijamo kapacitet u W/h što možemo da uporedimo sa potrošnjom (npr. 2x300=600W/h, akumulator od 12V i 50A/h daće 600W/h, ali bolje da stavimo veći A/h, jer kako smo pisali, postoje u sistemu gubici, tako da nam je potreban akumulator od 60A/h).

Nastavi sa čitanjem

U kojim slučajevima se isplati instalirati off-grid solarni sistem

Off-Grid sistem treba instalirati kad ne postoji mogućnost priključenja na električnu mrežu ili bi priključenje bilo jako skupo. Off-Grid sistem može biti 50% skuplji od On-Grid solarnog sistema, ali u zavisnosti od njegove konfiguracije može biti i duplo skuplji. Razlika u ceni zavisi od cene akumulatora i kod ovog sistema regulator treba odrediti za moguću najveću potrošnju, dok ova stavka kod On-Grid solarnog sistema ne postoji.

 

Off-Grid solarni sistem u planinama, šumama


Koliko energije može obezbediti Off-Grid sistem?


Puno puta se čuje pitanje šta sve može da obezbedi jedan Off-Grid solarni sistem? Šta možemo obezbediti solarnom energijom?
Može da se instalira bilo kakav sistem, nije bitna veličina, ne postoji gornja granica. Veličina zavisi samo od  novca kojim raspolažemo, u nekim slučajevima instaliranje solarnih panela uslovljava površina zemljišta.

Off-Grid solarni sistemi

Off-Grid sistem podrazumeva sistem koji radi samostalno, nezavisno, u poređenju sa sistemom koji mora biti priključen na javnu električnu mrežu da bi radio. U Off-Grid sistemu imamo samo onoliko energije koliko mi sami proizvedemo, a tu energiju možemo (za sada) da skladištimo u akumulatorima i odatle da je koristimo.


Kako se gradi jedan Off-Grid solarni sistem?


Glavne komponente sistema su:


-solarni paneli
-elektronika za punjenje akumulatora (često je ugerađen u pretvarač)
-akumulator
-inverter/pretvarač (ako koristimo naizmenični napon)

Nastavi sa čitanjem

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs