O solarnim sistemima...

Opcionalni uređaji On-Grid sistema

Opcionalni uređaji On-Grid sistema


Osim glavnih delova solarnih sistema nije potrebno ništa više da bi jedan On-Grid solarni sistem dobro radio. Ali mogu se pojaviti dalje potrebe koje se mogu zadovoljiti opcionalnim uređajima, koje nisu vitalni delovi sistema, ali sa njima npr. možete pratiti rad elektrane.

Nastavi sa čitanjem

On-Grid i hibridni solarni sistem

On-Grid i hibridni solarni sistemi


Postoji mogućnost da se On-Grid solarni sistem normalno priključi na javnu električnu mrežu i da, ukoliko mreža ne snabdeva energiju, ne možete ostati bez struje. Neka sistem proizvodi ako već postoji!

Nek se On-Grid solarni sistem koristi i kad nema struje na električnoj mreži!


     Kada se izgradi On-Grid solarni sistem potrebno je ugraditi nekoliko dodatnih uređaja. Potreban je prekidač i kontroler sistema koji će usled nestanka struje naš sistem skinuti sa mreže bezbedno i prema pravilima. Tako se ne ugrožava život radnika na električnoj mreži. Potrebni su akumulatori koji će premostiti sate kada nema sunčeve svetlosti. Potrebno je mnogo manji broj akumulatora nego u sistemu koji ne može da sarađuje sa mrežom. Ova varijanta On-Grid sistema zove se hibridna solarna elektrana!

Nastavi sa čitanjem

Kako vraća On-Grid solarni sistem energiju u javnu električnu mrežu?

Kako vraća On-Grid solarni sistem energiju u javnu električnu mrežu?


Prvo se potpisuje ugovor sa elektrodistribucijom. U današnje vreme to ne bi trabalo da predstavlja komplikovan birokratski postupak. Ako se potpisuje ugovor između vlasnika On-Grid solarne elektrane i distributera električne energije onda se ugovara vreme kada oni izlaze na teren i instaliraju novi brojač (zamena električnog brojila u većini evropskim zemanja je besplatna) i da se pokrene solarni sistem zajedno sa instalaterom.

Nastavi sa čitanjem

Glavni delovi On-Grid solarnih sistema

On-Grid solarni sistem sastoji se od sledeća glavna dela:


Glavni delovi On-Grid solarne elektrane! 

1. Solarni deo (solarni paneli)

2. Inverter/regulator i protivnaponska zaštita

3. Električni razvodni ormar sa osiguračima

4. Potrošači u domačinstvu ( televizor, računar, veš mašina, sijalice itd )

5. Merenje proizvodene i potrošene električne energije

 

Nastavi sa čitanjem

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs